• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

System

wspierający świadczenie usług w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską
pt: „Centrum promocji i wsparcia innowacyjności organizacyjnej przedsiębiorstw –
stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy między firmami”
realizowanego przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Poznaniu
w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne
oraz sieci o znaczeniu ponadregionalnym.”

 

Logowanie

Wyszukiwarka